Privacy Policy

Voetzorg Marjo

 

Voetzorg Marjo, gevestigd aan Notarisappel 8 5988 EV te Helden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens


https://voetzorgmarjo.nl

Notarisappel 8

5988 EV Helden

Tel.: 06 - 288 10 136


Marjo van Mullekom is de Functionaris Gegevensbescherming van Voetzorg Marjo. Zij is te bereiken via mvmullekom@gmail.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken


Voetzorg Marjo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Voetzorg Marjo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid/Medicatie
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Evt. bijzonderheden met betrekking tot de voeten en het aan u evt. vrijblijvend gegeven advies wat u hier mee kan doen

 

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@voetzorgmarjo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Voetzorg Marjo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • U te kunnen bellen of E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Voetzorg Marjo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de verplichte financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden


Voetzorg Marjo verstrekt alleen -- en uitsluitend-- aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Cookie's of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Voetzorg Marjo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetzorg Marjo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@voetzorgmarjo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Voetzorg Marjo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Voetzorg Marjo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@voetzorgmarjo.nl